Patliđan

PATLIDŽAN

Sliku šaljem uskoro
Ovisno o zahtjevu kupca, prilikom narudžbe, mogu biti dostupne sve sorte raspoložive na tržištu.
Proizvod nudimo kao standardni ili cijepljeni.
Proizvod je dostupan u kontejnerima od  40 ili 54 rupe.
Zašto cijepiti patlidžane?
Biljka ima veću toleranciju na gljivične otpornosti u tlu. Postiže veću produktivnost po biljci  i ima veću otpornost na hladnoću.