Peršin i celer

PERŠIN I SELEN

SLIKA
Ovisno o zahtjevu kupca, prilikom narudžbe, mogu biti dostupne sve sorte raspoložive na tržištu.
Proizvod je dostupan u kontejnerima od 104 rupa.