Tikvice

TIKVICA

Ovisno o zahtjevu kupca, prilikom narudžbe, mogu biti dostupne sve sorte raspoložive na tržištu.
Proizvod je dostupan u kontejnerima od 40 ili 24 rupe.

Tikvice